Powłoka KTX 05 strong:

Umożliwia usuwanie graffiti gorącą wodą.

Niezdefiniowany