Powłoka KTX 06:

umożliwia usuwanie graffiti zwykłą wodą!

Niezdefiniowany