Powłoka KTX 06:

odporna do 50 cykli zmyć, posiada efekt antyplakatowy.

Niezdefiniowany