Powłoka KTX 06:

nie wymaga stosowania chemii opartej na rozpuszczalnikach i kwasach.

Niezdefiniowany