Powłoka KTX 06:

trwałość powłoki - 10 lat.

Niezdefiniowany