Powłoka KTX 07:

Do 100 cykli zmywania farb graffiti.

Niezdefiniowany