Powłoka KTX 07:

Aprobata Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

Niezdefiniowany