Powłoka KTX 07:

Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.

Niezdefiniowany