Powłoka KTX 15:

Trwałe zabezpieczenie powierzchni.

Niezdefiniowany