Powłoka KTX 30:

Trwałe zabezpieczenie umożliwiające wielokrotne usuwanie farb graffiti.

Niezdefiniowany