Certyfikat powłoki KTX 05:

Aprobata Instytutu Badawczego Dróg i Mostów  (IBDiM).

Polski