Hydrogard W

Opis preparatu:

Hydrogard W jest jednoskładnikowym bezbarwnie wysychającym preparatem w postaci koncentratu w układzie wodnym przeznaczonym do impregnacji hydrofobowej chłonnych podłoży betonowych, żelbetonowych, sprężonych w inżynierskich konstrukcjach drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych obiektów śródlądowych i morskich oraz w budownictwie ogólnym w tym: komercyjnym, przemysłowym, mieszkaniowym oraz do obiektów sportowych i płyt lotniskowych.

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA Nr IBDiM-KOT-2021/0749

ORZECZENIE NR 17/24/2022 Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dotyczące oceny przydatności do zabezpieczania nawierzchni lotniskowych z betonu cementowego.

 

  

Obszary zastosowań:

Hydrogard W jest przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji chłonnych podłoży takich jak beton, żelbet, zaprawy i tynki cementowo-wapienne, płyty betonowe, piaskowiec, cegła silikatowa niekolorowa, może być stosowany jako dodatek do hydrofobizacji w tzw. „masie” przez dodanie do mas tynkarskich, betonowych, oraz do iniekcyjnej metody osuszania murów. Preparat stosuje się również do impregnacji hydrofobowej/gruntującej pod odpowiednie farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz pod powłokę antygraffiti KTX 07. Ze względu na różnorodność występujących farb przed aplikacją na zaimpregnowane hydrofobowo podłoże zaleca się wstępne przeprowadzenie próby. Nie stosować do granitu, marmuru, ceramiki. 

Główne zalety preparatu:

 • koncentrat - wyjątkowa wydajność do 240 m² z 1 kilograma koncentratu,
 • na bazie wody - przyjazny środowisku,
 • szybki rozwój wodoodporności już po 2 godz. od aplikacji,
 • odporny na działanie czynników atmosferycznych,
 • redukuje absorpcję wody,
 • redukuje wnikanie substancji szkodliwych w tym roztworów soli,
 • odporność na alkalia,
 • ogranicza pojawianie się wykwitów,
 • zmniejsza porastanie przez mchy i zatrzymuje wzrost mikroorganizmów,
 • odporny na działanie promieniowania UV,
 • zwiększa mrozoodporność oraz żywotność podłoża,
 • zachowuje przepuszczalność pary wodnej,
 • poprawia wydajność powłok nawierzchniowych,
 • zwiększa przyczepność farb do podłoża,
 • zazwyczaj nie zmienia wyglądu podłoża,
 • poprzez swoje właściwości ułatwia samooczyszczanie z zabrudzeń pod wpływem opadów atmosferycznych, przez co powierzchnie pozostają przez długi czas czyste, co realnie zmniejsza koszty czyszczenia i pielęgnacji wydłużając tym samym przerwy serwisowania tych powierzchni i zapewnia odpowiednią estetykę.

Podłoże:

Podłoże musi być suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń atmosferycznych, pyłu, brudu, mleczka cementowego, substancji szkodliwych, olei i tłuszczów, starych powłok, jak również wykwitów pochodzenia biologicznego i organicznego. Powierzchnie można oczyścić stosując piaskowanie lub mycie wodą pod wysokim ciśnieniem. Pozostałości preparatów czyszczących mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie preparatu Hydrogard W i dlatego muszą zostać całkowicie usunięte. Wytrzymałość podłoża badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,0 MPa. Części budowlane, które nie powinny mieć kontaktu z preparatem należy chronić (szyby, elementy drewniane, metalowe). Powstałe zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć za pomocą wody. Podłoże betonowe powinno być wysezonowane: wiek podłoża powinien wynosić co najmniej 28 dni, a powierzchnie naprawiane zaprawami typu PCC 7 dni od zastosowania. Wilgotność podłoża: poniżej 6%. Przed aplikacją zaleca się wstępne przeprowadzenie testu, aby sprawdzić reakcję preparatu z podłożem oraz skuteczność impregnacji.

Sposób stosowania:

Hydrogard W jest dostarczany w postaci koncentratu.
Po otwarciu pojemnika preparat wymieszać w całej objętości, następnie rozcieńczyć wodą w odpowiedniej proporcji wagowej.

 • powierzchniowa hydrofobizacja: 1:11 do 1:15 w zależności od chłonności podłoża,
 • impregnacja betonowych nawierzchni lotnisk: 1:11,
 • hydrofobizacja w „masie”: stosować koncentrat dodając ok. 2 kg Hydrogard W na każde 100 kg cementu użytego do produkcji betonu lub tynku, zmniejszając jednocześnie w mieszance ilość wody o 10%,
 • zanurzanie elementów w preparacie roboczym: ok. 5 min,
 • iniekcyjna metoda osuszania murów: 1:9.

Temperatura otoczenia: +5 do +30°C.
Temperatura podłoża: +5 do +30°C.
Wilgotność podłoża: poniżej 6%.
Wilgotność względna powietrza do 80%.
Czas schnięcia: 4 do 12 godz. w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz temp. Chronić przed deszczem przez co najmniej 3 godz. w temp. 20°C. Podłoże uzyskuje swoje początkowe właściwości hydrofobowe po ok. 2 godz. w zależności od rodzaju podłoża, jego chłonności, nasycenia i temperatury. Pełne właściwości hydrofobowe podłoże uzyskuje po 12 godz. w temp. +20°C. Farby wodne i rozpuszczalnikowe oraz powłokę antygraffiti KTX 07 można nanosić po min. 5 godz. od aplikacji hydrofobowej pod warunkiem całkowitego wyschnięcia podłoża. Preparatu nie stosować podczas deszczu. Hydrogard W można nanosić za pomocą typowych narzędzi malarskich jak np. wałek, pędzel oraz metodą natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego do osiągnięcia nasycenia podłoża - nie przekraczać podanych wartości zużycia na m². Przekroczenie wartości zużycia może skutkować powstaniem białych plam na powierzchni podłoża. Na powierzchnie pionowe preparat powinien być nanoszony w kierunku od dołu do góry. Dla uzyskania odpowiedniej równomierności i dokładności zabezpieczenia Hydrogard W nakładać w dwóch warstwach w krótkich odstępach czasu zgodnie z zasadą nakładania warstw „mokro na mokro” tzn. drugą warstwę należy nakładać tuż przed osiągnięciem zewnętrznej suchości pyłowej przez pierwszą warstwę w jednym cyklu roboczym - podłoże powinno być jeszcze wilgotne. w przypadku podłoży mało chłonnych nie pozostawiać niewchłoniętego preparatu na powierzchni. Nadmiar preparatu usunąć po około 10 minutach od momentu naniesienia na powierzchnię. Preparat należy nanosić dokładnie/równomiernie, zaniedbanie tego może spowodować miejscowe pogorszenie efektu hydrofobizacji. Hydrogard W naniesiony prawidłowo penetruje i poprzez reakcję chemiczną z podłożem impregnuje powierzchnię.

Zużycie

a) koncentrat: 
     1 kg koncentratu wystarcza do pokrycia 120 do 240 m² w zależności od rozcieńczenia.  
     Preparat rozcieńczamy wodą w zależności od rodzaju/chłonności podłoża w stosunku   
     wagowym 1:11 do 1:15 (objętościowo 0,71:11 do 0,71:15)
b) roztwór roboczy: 
     z 1 kg roztworu roboczego uzyskujemy wydajność: 
     10 m² (100 gr/m²) do 15 m² (67 gr/m²) łącznie na dwie warstwy.

Przykład:

 • z 1 kg koncentratu przy rozcieńczeniu 1:11 uzyskujemy 12 litrów roztworu roboczego x 10 m² (wydajność minimalna) = 120 m² zabezpieczonej powierzchni,
 • z 1 kg koncentratu przy rozcieńczeniu 1:11 uzyskujemy 12 litrów roztworu roboczego x 15 m² (wydajność maksymalna) = 180 m² zabezpieczonej powierzchni,
 • z 1 kg koncentratu przy rozcieńczeniu 1:15 uzyskujemy 16 litrów roztworu roboczego x 10 m² (wydajność minimalna) = 160 m² zabezpieczonej powierzchni,
 • z 1 kg koncentratu przy rozcieńczeniu 1:15 uzyskujemy 16 litrów roztworu roboczego x 15 m² (wydajność maksymalna) = 240 m² zabezpieczonej powierzchni.

Informacja Techniczna Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Krajowa Ocena Techniczna IBDiM Orzeczenie ITWL

Jak działa Hydrogard W

Poniżej pokazujemy, jak zachowuje się woda w kontakcie z powierzchnią zabezpieczona hydrofobizatorem Hydrogard W. Woda nie zwilża powierzchni betonu i spływa w perlistych kroplach. Podłoże po kontakcie z wodą pozostaje całkowicie suche.

 

Jak działa Hydrogard W, cz. 1

 

Jak działa Hydrogard W, cz. 2