Podkład gruntujący PX 07 - zapobieganie ściemnianiu powierzchni

Podkład gruntujący dla powłok antygraffiti

PX 07 jest jednoskładnikową, bezbarwnie wysychającą dyspersją kopolimeru styrenowo-akrylowego do gruntowania mineralnych chłonnych podłoży przed nałożeniem powłok antygraffiti w celu zapobiegania, minimalizowania efektu ciemnienia zabezpieczanej powierzchni, zmniejszenia zróżnicowania kolorystycznego betonu oraz wzmacnia i wyrównuje chłonność podłoża. Preparat doskonale penetruje podłoże i polepsza właściwości adhezyjne poprzez niskie wielkości cząstek dyspersji. Preparat jest otwarty dyfuzyjnie, posiada właściwości hydrofobowe, zapobiega wnikaniu substancji szkodliwych oraz jest odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia.

Etykieta PX 07Etykieta PX 07 Etykieta PX 07 Etykieta PX 07

Główne zalety preparatu:

  • zapobiega pogłębianiu kolorów lub zmianom barw,
  • wzmacnia podłoże, warstwy malarskie, delikatne kamienie naturalne,
  • wyrównuje i stabilizuje chłonności wszelkich podłoży chłonnych,
  • zwiększa przyczepność farb do podłoża oraz trwałość powłoki,
  • poprawia wydajność powłok nawierzchniowych,
  • zapewnia doskonałą przyczepność do różnych podłoży mineralnych,
  • poprawia odporność podłoży na wietrzenie,
  • zwiększa hydrofobowość powłok,
  • bardzo dobrze penetruje,
  • posiada wysoka trwałość.

Informacja Techniczna Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 

Jak działa podkład PX 07?
Przykłady działania podkładu PX 07 na różnych materiałach

 

Prezentujemy przykład jak działa PX 07 na podłożu chłonnym o różnym stopniu chłonności. Zachodzi tu zależność, że wraz ze wzrostem chłonności podłoża wzrasta intensywność ciemnienia jego barwy.

 

Podłoże o niskiej chłonności:

 

Podłoże o wysokiej chłonności: