Powłoka antygraffiti KTX 05 - system tracony

Etykieta Etykieta powłoki antygraffiti KTX 05
Cechy Wodny, mleczny, bezbarwnie wysychający preparat antygaffiti oparty na mikrowoskach. Trwałość powłoki: 7 lat.
Zastosowanie Do powierzchniowego zabezpieczania przed graffiti. Zabezpieczona powierzchnia chroni przed aerozolowymi farbami, markerami wodnymi, tuszem oraz zanieczyszczeniami atmosferycznymi, kwaśnym deszczem i wilgocią.  Preparat antygraffiti przeznaczony do zabezpieczania podłoży chłonnych i niechłonnych, gładkich i porowatych jak np. bloczki wapienno-piaskowe, cegła, tynk, beton, piaskowiec, powłoki malarskie, stal, aluminium, tworzywa sztuczne, ceramika, drewno , jak również do rzeźb i pomników oraz systemów dociepleniowych.
Działanie KTX 05 po zastosowaniu odkłada się na ściankach kapilar i porów jako warstwa rozdzielająca, która zapobiega wnikaniu w podłoże wody, substancji szkodliwych i zmniejsza przyczepność farb/pigmentów. Powłoka antygraffiti KTX 05 jest preparatem hydrofobizującym, posiada właściwości konserwujące oraz filtry UV, dzięki którym utrwala kolorystykę zabezpieczanych powierzchni.
Dokumentacja
  • Aprobata Techniczna Instytutu Budowy Dróg i Mostów nr. AT/2016-02-3286.
  • Opinia dotycząca możliwości stosowania preparatu antygraffiti KTX 05 do zabezpieczania powierzchni budowli zabytkowych przed działaniem farb graffiti z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydział Zakładu Chemii Konserwatorskiej,
  • Świadectwo biodegradowalności  Instytutu Ochrony Środowiska,
Dokumenty do pobrania Informacja Techniczna   Aprobata Techniczna IBDiM   Krajowa Deklaracja Własności Użytkowych 
Opinia o stosowaniu środka KTX 05 do zabezpieczania zabytków przed działaniem graffiti

 

Jak działa powłoka antygraffiti KTX 05?
Przykłady usuwania graffiti z różnych materiałów pokrytych powłoką KTX 05

 

 

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti