Powłoki antygraffiti

Przedstawione poniżej powłoki antygraffiti powstały dzięki wieloletnim badaniom naukowym. Opracowane przez nas powłoki i impregnaty umożliwiają usunięcie farb graffiti bez uszkodzenia powierzchni materiałów, na które są naniesione. Zabezpieczają także podłoże przed wnikaniem farb oraz tuszów z pisaków w pory i szczeliny chłonnych materiałów budowlanych oraz powłok malarskich.

Nasze powłoki antygraffiti KTX 05, KTX 07, KTX 30 posiadają:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-KOT-2022/0841 

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-KOT-2020/0551

Rekomendacja Techniczna IBDiM: Nr IBDiM-RT-2023/0200

Systemy antygraffiti

Oto główny podział rodzajów zabezpieczenia przeciwko graffiti:

 • ochrona czasowa jednorazowa - powłoki tracone
 • ochrona czasowa kilkukrotna - powłoki półtrwałe
 • ochrona trwała - powłoki trwałe

 

System tracony

Ochrona czasowa jest skuteczną i najtańszą  metodą zabezpieczenia w przypadku jednokrotnego zastosowania. Polega ona na naniesieniu powłoki ochronnej, która separuje chronione podłoże od farb. Gdy warstwa taka zostanie pokryta graffiti, zmywa się ją razem z farbami. W skład powłok tego typu wchodzą zwykle woski, poliakrylaty, mikrowoski albo emulsje wodne parafiny.

Powłoki tracone cechują się następującymi zaletami:

 • Obojętność dla podłoża. Powłoki tego typu można usunąć bez śladu.
 • Nie trzeba używać żadnych środków czyszczących  ani zmywaczy. Usuwanie graffiti za pomocą myjki ciśnieniowej z gorącą wodą.
 • Po usunięciu powłoki z graffiti należy powłokę nałożyć ponownie.
 • Powłoki są w wysokim stopniu paroprzepuszczalne.

Do wady powłok traconych należy stosunkowo krótkie działanie zabezpieczające. Czas ochrony zależy od grubości warstwy oraz intensywności działania czynników atmosferycznych.

 

System półtrwały

Ochronę półtrwałą zapewniają powłoki jedno lub dwuskładnikowe, wytrzymujące określoną ilość cykli nanoszeń farb i zmywań. Zwykle ilość ta oscyluje w granicach do 5 usunięć graffiti. Farby z tego rodzaju zabezpieczeń najczęściej usuwa się zmywaczami chemicznym. W praktyce okazuje się jednak, że często ilość zmywań z jednorazowo naniesionej powłoki jest mniejsza, niż przewidywana. Dzieje się tak dlatego, że każde następne mycie powoduje utratę trudnej do oszacowania części warstwy powłoki. Przez to powłoka częściowo traci swoje właściwości zabezpieczające. Powłoki półtrwałe należy traktować jako kompromis cenowy między powłokami trwałymi a traconymi.

 

System trwały

Ochrona trwała od dwóch pierwszych rodzajów zabezpieczeń różni się tym, że na zabezpieczaną powierzchnię aplikuje się  specjalną powłokę odporną na działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Powłoki trwałe uniemożliwiają wchłanianie przez podłoże farb aerozolowych i tuszów stosowanych w pisakach. Z tak zabezpieczonej powierzchni można łatwo usunąć graffiti stosując odpowiednie preparaty zmywające.
Powłoki trwałe to najczęściej nowoczesne jednoskładnikowe substancje błonotwórcze na bazie polimerów krzemoorganicznych, silanów, siloksanów. 

Zalety powłok trwałych:

 • odporność na uszkodzenia mechaniczne i duża trwałość;
 • niewrażliwość na warunki atmosferyczne. Powoduje to, że do zmywania elewacji można używać myjki wysokociśnieniowej do każdego rodzaju powierzchni;
 • wysoki stopień odporności na preparaty chemiczne;
 • szeroki asortyment kolorystyczny – od powłoki przezroczystej do barwionej wg wzornika RAL;
 • matowa lub błyszcząca powierzchnia powłoki;
 • zabezpieczają przed naklejaniem plakatów;
 • graffiti daje się z nich usuwać wyjątkowo łatwo, zwłaszcza w przypadku powłok na bazie silikonowej. Do zmycia farb całkowicie wystarczy woda.

Do wad powłok trwałych należy:

 • nieodwracalność zabezpieczenia
 • pogłębienie koloru.

Istnieje jeszcze system mieszany, który jest połączeniem trwałej warstwy bazowej oraz traconej warstwy wierzchniej. Klasyfikuje się w ten sposób także powłoki jednowarstwowe, w których przy zmywaniu farb powłoki są usuwane częściowo.
System trwały charakteryzuje się najwyższą ceną przy jednokrotnym nałożeniu lecz także najniższymi kosztami wielokrotnego usuwania graffiti. Ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku budynków wyjątkowo cennych i reprezentacyjnych oraz tam, gdzie często dochodzi do aktów wandalizmu.
Powłoki antygraffiti produkowane przez naszą firmę mają swoja renomę. Znają je i stosują największe przedsiębiorstwa budowlane. Są polecane przez konserwatorów zabytków i inspektorów budowlanych. Używane są zarówno przez prywatnych inwestorów jak i firmy państwowe oraz samorządy terytorialne.

 

Kompleksowa oferta systemów profilaktyki antygraffiti:

PROFILAKTYKA ANTYGRAFFITI
Antygraffiti System Professional
Powłoki Tracone Powłoki Trwałe
MIKROWOSKI SYNTETYCZNE POLIMEROWE IZOMORFICZNE

KTX 05

KTX 05 strong

KTX 06

KTX 07

KTX 20

KTX 30

 

Zestawienie właściwości powłok antygraffiti:

Tabela powłok antygraffiti