Doskonałe zabezpieczenie czasowe.

Umożliwia usuwanie graffiti gorącą wodą.

Polski