Powłoka KTX 07:

Właściwości antyplakatowe – powłoka jest antyadhezyjna.

Niezdefiniowany