Powłoka KTX 07:

Umożliwia wielokrotne usuwanie farb graffiti.

Niezdefiniowany